Algemene richtlijnen en voorwaarden

 

Algemene richtlijnen/voorwaarden:

De familie Dewalleff en team danken u voor de interesse in onze feestzalen, en hopen uw feest te mogen verzorgen. Hieronder volgen enkele algemene richtlijnen/voorwaarden in verband met de feestzalen.

Al onze prijzen zijn inclusief bediening, huur van de benodigde zalen, basis aankleding en poetsen.

Gepersonaliseerde aankleding kan u zelf verzorgen .

Tenzij anders afgesproken dient de zaal de dag zelf opgeruimd te worden.

Gebruik van partypoppers, confetti en dergelijke is toegestaan maar hiervoor wordt €100,00 meerprijs voor het extra poetswerk aangerekend.

Het gebruik van vuurwerkstokjes is niet toegestaan. Bij niet naleven, zal eventuele schade aan tafellinnen en/of stoelen aangerekend worden.

Het vastleggen van de datum/feestzaal gebeurd door betaling van de waarborgfactuur.

Voor feesten met een totaal bedrag boven de €3000,00 dient 100% van het bedrag uiterlijk 5 dagen voor datum betaald te zijn.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn genoemde dranken en diensten inbegrepen, tijdens een normaal verloop van de maaltijd, tot aan de koffie. Nadien, tijdens langere pauzes of na het verstrijken van het afgesproken eind uur, worden dranken per consumptie extra aangerekend, voor personeel wordt één uur na de koffie of na het verstrijken van het afgesproken eind uur een forfaitair bedrag van €15,00 per aangevat half uur aangerekend.

Ter indicatie enkele drankprijzen per consumptie onder voorbehoud van prijswijzigingen: gewone frisdranken, waters, jupiler €2,70 – wijnen vanaf €3,50 – cava €6,00 – sterke dranken vanaf €7,00

De definitieve afspraken omtrent menu, uurregeling, dagindeling, precieze aantal genodigden dienen uiterlijk 1 week op voorhand doorgegeven te worden. Het doorgegeven aantal personen is ook het aantal dat gefactureerd zal worden. Het is altijd beter laattijdige annuleringen, alsnog, zo spoedig mogelijk door te geven. In de mate van het mogelijke zullen we deze dan niet of slechts gedeeltelijk aanrekenen.

Muzikale omlijsting: Onze zalen beschikken over een licentie billijke vergoeding “met drank”. Bij het inhuren van een DJ, band, … dient apart een licentie “met dans” aangevraagd te worden bij UNISONO (SABAM), huwelijken, communies, jubileums worden niet geviseerd en vormen hierop een uitzondering. Achetrgrond muziek wordt wel door ons verzorgd. Voor meer informatie betreffende het gebruik van muziek kunt u terecht bij Unisono (tel 02/286.82.11 / music@unisono.be).

Hoeve Dewalleff bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen met of schade/diefstal van materiaal (eventueel door derden geleverd), zoals fotobooth, DJ materiaal, beamer, … Het materiaal kan in overleg daags ervoor of tot ’s anderdaags blijven staan maar geheel ter uwer verantwoordelijkheid. We nemen ons het recht materiaal dat het poetsen van de zaal belemmerd aan de kant te schuiven. Onze voorwaarden hebben voorrang op de voorwaarden van een derde partij (vb. verhuurbedrijf).

Hoeve Dewalleff

Het ideale adres voor al uw feestelijke aangelegenheden in een prachtig decor.